Studieaanbod 3de graad - Taal en communicatie- wetenschappen

Beschrijving van de studierichting

Plaats in de matrix

Derde graad doorstroomfinaliteit – domein Taal en cultuur

Visie op de studierichting

 • De studierichting Taal- en communicatiewetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar talen/of communicatiewetenschappen centraal staan.
 • De leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Het gaat om inhouden uit de taalwetenschappen, waaronder taalsystematiek, sociolinguïstiek, taalverwerving, taalontwikkeling, pragmatiek, mediation , taaltechnologie en literatuur. Voor Duits leren leerlingen ook meer specifiek over Landeskunde.
 • Naast de taalwetenschappen komen ook communicatiewetenschappen aan bod, met aandacht voor de wisselwerking tussen maatschappelijke context, media en communicatie, het inzetten van gemedieerde massacommunicatie, nieuwsconsumptie en mediagebruik en de invloed ervan op beeld- en opinievorming. Vertrekkend vanuit deze thema’s interpreteren leerlingen onderzoeksresultaten uit de communicatiewetenschappen.
 • Communiceren in het Duits, Engels, Frans en Nederlands staat in de focus (communicatieve vaardigheden).
 • Taal- en communicatiewetenschappen wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de doorstroomfinaliteit.

Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting Taal en communicatiewetenschappen:

 • is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot taal, communicatie en media;
 • is gefascineerd door taalgedrag, zowel van zichzelf als dat van anderen;
 • houdt van vlot en correct communiceren in verschillende talen (Duits, Engels, Frans en Nederlands);
 • is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
 • wil inzicht verwerven in de verschillende wetenschapsdomeinen eigen aan taal;
 • is nieuwsgierig en gevoelig voor de wereld van literatuur en Landeskunde;
 • gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen;
 • is geboeid door de actualiteit.

Vervolgopleidingen
na de derde graad

Taal- en letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies) Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen (communicatiewetenschappen) / Onderwijs / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Media en Entertainment Business, Communicatiemanagement)

Verschil tussen Moderne talen en Taal en communicatiewetenschappen

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verdieping in taaltechnologie en taal- en letterkunde. Ze leren een vierde moderne vreemde taal: in onze school bieden we SPAANS als vierde moderne vreemde taal aan.

 

Taal en communicatiewetenschappen is een theoretische studierichting in de domeingebonden doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen en communicatiewetenschappen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verdieping in taaltechnologie en taalkunde.

 

Beschrijving van de studierichting

shutterstock_1494244892

Plaats in de matrix

Derde graad doorstroomfinaliteit – domein Taal en cultuur

Visie op de studierichting

 • De studierichting Taal- en communicatiewetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar talen/of communicatiewetenschappen centraal staan.
 • De leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Het gaat om inhouden uit de taalwetenschappen, waaronder taalsystematiek, sociolinguïstiek, taalverwerving, taalontwikkeling, pragmatiek, mediation , taaltechnologie en literatuur. Voor Duits leren leerlingen ook meer specifiek over Landeskunde.
 • Naast de taalwetenschappen komen ook communicatiewetenschappen aan bod, met aandacht voor de wisselwerking tussen maatschappelijke context, media en communicatie, het inzetten van gemedieerde massacommunicatie, nieuwsconsumptie en mediagebruik en de invloed ervan op beeld- en opinievorming. Vertrekkend vanuit deze thema’s interpreteren leerlingen onderzoeksresultaten uit de communicatiewetenschappen.
 • Communiceren in het Duits, Engels, Frans en Nederlands staat in de focus (communicatieve vaardigheden).
 • Taal- en communicatiewetenschappen wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de doorstroomfinaliteit.

Leerlingenprofiel

Hnet.com-image (3)

Een leerling uit de studierichting Taal en communicatiewetenschappen:

 • is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot taal, communicatie en media;
 • is gefascineerd door taalgedrag, zowel van zichzelf als dat van anderen;
 • houdt van vlot en correct communiceren in verschillende talen (Duits, Engels, Frans en Nederlands);
 • is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
 • wil inzicht verwerven in de verschillende wetenschapsdomeinen eigen aan taal;
 • is nieuwsgierig en gevoelig voor de wereld van literatuur en Landeskunde;
 • gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen;
 • is geboeid door de actualiteit.

Vervolgopleidingen na de derde graad

Hnet.com-image (2)

Geesteswetenschap

Taal- en letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)

Sociale wetenschap

Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen (communicatiewetenschappen) / Onderwijs / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Media en Entertainment Business, Communicatiemanagement)

Verschil tussen Moderne talen en Taal en communicatiewetenschappen

Hnet.com-image

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verdieping in taaltechnologie en taal- en letterkunde. Ze leren een vierde moderne vreemde taal: in onze school bieden we SPAANS als vierde moderne vreemde taal aan.

Taal en communicatiewetenschappen is een theoretische studierichting in de domeingebonden doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen en communicatiewetenschappen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verdieping in taaltechnologie en taalkunde.

het Atheneum GO!Next

Adres

Capucienenstraat 28
3500 Hasselt

Contactgegevens

v.oeyen@hetatheneumhasselt.be
011/28 64 40

Volg ons

Scroll naar boven
Scroll to Top