Studieaanbod 3de graad - Moderne talen

Beschrijving van de studierichting

Plaats in de matrix

Derde graad doorstroomfinaliteit – domeinoverschrijdend

Visie op de studierichting

 • De studierichting Moderne talen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar talen en taalwetenschappen centraal staan.
 • Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Het gaat om inhouden uit de taalwetenschappen, waaronder taalsystematiek, sociolinguïstiek, taalverwerving, taalontwikkeling, pragmatiek, mediation, taaltechnologie en literatuur.
 • Daarnaast worden communicatieve vaardigheden voor Duits, Engels, Frans en Nederlands aangescherpt. Voor Duits staat ook Landeskunde op het programma.
 • Uniek aan deze studierichting zijn de specifieke eindtermen voor het leren van een vierde vreemde taal SPAANS.
 • Moderne Talen wordt als domeinoverschrijdende studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de doorstroomfinaliteit.

Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting Moderne talen:

 • is geboeid door alle aspecten van taal als communicatiemiddel, als exponent van de maatschappij én als wetenschapsdomein;
 • wil inzicht verwerven in de verschillende wetenschapsdomeinen eigen aan taal;
 • heeft een serieus boontje voor literatuur;
 • is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
 • wil graag een vierde vreemde taal beheersen.

Vervolgopleidingen
na de derde graad

Taal- en letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies) Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen (communicatiewetenschappen) / Onderwijs / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Media en Entertainment Business, Communicatiemanagement)

Verschil tussen Moderne talen en Taal en communicatiewetenschappen

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verdieping in taaltechnologie en taal- en letterkunde. Ze leren een vierde moderne vreemde taal: in onze school bieden we SPAANS als vierde moderne vreemde taal aan.

Taal en communicatiewetenschappen is een theoretische studierichting in de domeingebonden doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen en communicatiewetenschappen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verdieping in taaltechnologie en taalkunde.

 

Beschrijving van de studierichting

shutterstock_1131594098

Plaats in de matrix

Derde graad doorstroomfinaliteit – domeinoverschrijdend

Visie op de studierichting

 • De studierichting Moderne talen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar talen en taalwetenschappen centraal staan.
 • Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Het gaat om inhouden uit de taalwetenschappen, waaronder taalsystematiek, sociolinguïstiek, taalverwerving, taalontwikkeling, pragmatiek, mediation, taaltechnologie en literatuur.
 • Daarnaast worden communicatieve vaardigheden voor Duits, Engels, Frans en Nederlands aangescherpt. Voor Duits staat ook Landeskunde op het programma.
 • Uniek aan deze studierichting zijn de specifieke eindtermen voor het leren van een vierde vreemde taal SPAANS.
 • Moderne Talen wordt als domeinoverschrijdende studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de doorstroomfinaliteit.

Leerlingenprofiel

Hnet.com-image (3)

Een leerling uit de studierichting Moderne talen:

 • is geboeid door alle aspecten van taal als communicatiemiddel, als exponent van de maatschappij én als wetenschapsdomein;
 • wil inzicht verwerven in de verschillende wetenschapsdomeinen eigen aan taal;
 • heeft een serieus boontje voor literatuur;
 • is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
 • wil graag een vierde vreemde taal beheersen.

Vervolgopleidingen na de derde graad

Hnet.com-image (2)

Geesteswetenschap

Taal- en letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)

Sociale wetenschap

Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen (communicatiewetenschappen) / Onderwijs / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Media en Entertainment Business, Communicatiemanagement)

Verschil tussen Moderne talen en Taal en communicatiewetenschappen

Hnet.com-image

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verdieping in taaltechnologie en taal- en letterkunde. Ze leren een vierde moderne vreemde taal: in onze school bieden we SPAANS als vierde moderne vreemde taal aan.

Taal en communicatiewetenschappen is een theoretische studierichting in de domeingebonden doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen en communicatiewetenschappen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verdieping in taaltechnologie en taalkunde.

het Atheneum GO!Next

Adres

Capucienenstraat 28
3500 Hasselt

Contactgegevens

v.oeyen@hetatheneumhasselt.be
011/28 64 40

Volg ons

Scroll naar boven
Scroll to Top