Studieaanbod 6e jaar

6 ASO

Talen Economie - Moderne talen Economie - Wiskunde Grieks - Latijn Humane Wetenschappen Moderne talen - Wetenschappen Latijn - Moderne talen Latijn -
Wetenschappen
Latijn - Wiskunde Wetenschappen - Wiskunde
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3
Engels 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2
Duits-Spaans 2 2 2
Grieks 4 4
Latijn 4 4 4 4
Wetenschappen Economie - Moderne talen Economie - Wiskunde Grieks - Latijn Humane Wetenschappen Moderne talen - Wetenschappen Latijn - Moderne talen Latijn -
Wetenschappen
Latijn - Wiskunde Wetenschappen - Wiskunde
Wiskunde 3 7 7 3 3 4 3 4 7 7
Statistiek 1
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Natuurwetenschappen 2 2 2 2
Biologie 1 1 2 2 1 2
Chemie 1 1 2 2 1 2
Fysica 1 1 2 2 1 2
Mens en maatschappij Economie - Moderne talen Economie - Wiskunde Grieks - Latijn Humane Wetenschappen Moderne talen - Wetenschappen Latijn - Moderne talen Latijn -
Wetenschappen
Latijn - Wiskunde Wetenschappen - Wiskunde
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Economie 4 4
Cultuurwetenschappen 4
Gedragswetenschappen 3
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Levensbeschouwing 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Excelleer (*) Economie - Moderne talen Economie - Wiskunde Grieks - Latijn Humane Wetenschappen Moderne talen - Wetenschappen Latijn - Moderne talen Latijn -
Wetenschappen
Latijn - Wiskunde Wetenschappen - Wiskunde
Economie / recht (basis) traject 2j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Recht (uitbreiding) 1 1 1
Esthetica 1 1 1 1
Biomedische wetenschappen traject 2j 1 1 1 1 1
Grensverleggers (**) Economie - Moderne talen Economie - Wiskunde Grieks - Latijn Humane Wetenschappen Moderne talen - Wetenschappen Latijn - Moderne talen Latijn -
Wetenschappen
Latijn - Wiskunde Wetenschappen - Wiskunde
Voorbereiding Hoger Onderwijs 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Totaal 32 33 33 32 32 33 32 33 33 32

* De leerlingen kiezen voor 1 lesuur een richtingsversterkend vak
** De leerlingen kiezen 2 grensverleggers uit het aanbod

Talen Econ.
- Mod.
talen
Econ.
- Wisk.
Grieks - Latijn Humane
Wetensch.
Mod.
talen -
Wetensch
Nederlands 4 4 4 4 4 4
Frans 4 3 3 3 3 4
Engels 3 2 2 2 2 3
Duits-Spaans 2 2
Grieks 4 4
Latijn 4
Talen Latijn
- Mod.
talen
Latijn -
Wetensch.
Latijn
- Wisk.
Wetensch.
- Wisk.
Nederlands 4 4 4 4
Frans 4 3 3 3
Engels 3 2 2 2
Duits-Spaans 2
Grieks
Latijn 4 4 4
Wetensch. Econ.
- Mod.
talen
Econ.
- Wisk.
Grieks - Latijn Humane
Wetensch.
Mod.
talen -
Wetensch.
Wiskunde 3 7 7 3 3 4
Statistiek 1
Aardrijks-
kunde
1 1 1 1 1 1
Natuur-
wetensch.
2 2 2
Biologie 1 1 2
Chemie 1 1 2
Fysica 1 1 2
Wetenschappen Latijn
- Mod.
talen
Latijn -
Wetensch.
Latijn
- Wisk.
Wetensch.
- Wisk.
Wiskunde 3 4 7 7
Statistiek
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Natuurwetensch. 2
Biologie 2 1 2
Chemie 2 1 2
Fysica 2 1 2
Mens en
maat-
schappij
Econ.
- Mod.
talen
Econ.
- Wisk.
Grieks - Latijn Humane
Wetensch.
Mod.
talen -
Wetensch.
Geschie-
denis
2 2 2 2 2 2
Economie 4 4
Cultuur-
wetensch.
3
Gedrags-
wetensch.
4
Lichamelijke
opvoeding
2 2 2 2 2 2
Levensbe-
schouwing
2 2 2 2 2 2
Mens en
maatschappij
Latijn
- Mod.
talen
Latijn -
Wetensch.
Latijn
- Wisk.
Wetensch.
- Wisk.
Geschiedenis 2 2 2 2
Economie
Cultuur-
wetensch.
Gedrags-
wetensch.
Lichamelijke
opvoeding
2 2 2 2
Levens-
beschouwing
2 2 2 2
Excelleer (*) Econ.
- Mod.
talen
Econ.
- Wisk.
Grieks - Lat. Humane
Wetensch.
Mod.
talen -
Wetensch.
Econ. /
recht
(basis)
traject 2j
1 1 1 1 1
Recht
(uitbreiding)
1 1 1
Esthetica 1 1 1
Biomed.
wetensch.
traject 2j
1 1
Excelleer (*) Latijn
- Mod.
talen
Latijn -
Wetensch.
Latijn
- Wisk.
Wetensch.
- Wisk.
Economie / recht (basis) traject 2j 1 1 1 1
Recht (uitbreiding)
Esthetica 1
Biomedische wetenschappen traject 2j 1 1 1
Grens-
verleggers (**)
Econ.
- Mod.
talen
Econ.
- Wisk.
Grieks - Lat. Humane
Weten-
schappen
Mod.
talen -
Wetensch.
Voor-
bereiding
Hoger
Onderwijs
2 2 2 2 2 2
Totaal 32 33 33 32 32 33
Grens-
verleggers (**)
Latijn
- Mod.
talen
Latijn -
Wetensch.
Latijn
- Wisk.
Wetensch.
- Wisk.
Voorbereiding
Hoger
Onderwijs
2 2 2 2
Totaal 32 33 33 32

* De leerlingen kiezen voor 1 lesuur een richtingsversterkend vak
** De leerlingen kiezen 2 grensverleggers uit het aanbod

het Atheneum GO!Next

Adres

Capucienenstraat 28
3500 Hasselt

Contactgegevens

v.oeyen@hetatheneumhasselt.be
011/28 64 40

Volg ons

Scroll naar boven
Scroll to Top