Studieaanbod 5e jaar

5 ASO

Basisvorming Humane wetenschappen Economie-wiskunde Economie-moderne talen Wetenschappen-wiskunde Latijn-Grieks Latijn-wiskunde Grieks-wiskunde Moderne talen Taal & communicatie-
wetenschappen
Levensbeschouwing 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2
aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1
geschiedenis en burgerschap 2 2 2 2 2 2 2 2 2
artistieke expressie 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Engels 2 2 3 2 2 2 2 4 4
Frans 3 3 4 3 3 3 3 4 4
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4
wiskunde 3 6 3 6 3 6 6 3 3
biologie 1 2 1 1
chemie 2 2 2 2
fysica 2 2 2 2
STEM 2
natuurwetenschappen 2 2 2 2 2
Specifiek gedeelte Humane wetenschappen Economie-wiskunde Economie-moderne talen Wetenschappen-wiskunde Latijn-Grieks Latijn-wiskunde Grieks-wiskunde Moderne talen Taal & communicatie-
wetenschappen
economie en bedrijfswetenschappen 4 4
kunstbeschouwing 1 1
filosofie 2
gedragswetenschappen 3
cultuurwetenschappen 2
Latijn 4 4
Grieks 4 4
Duits 2 2 2
taalwetenschappen 1 1
communicatiewetenschappen 2
Spaans 2
OZC 1
etwinning 1 1 1 1
MENTI 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Keuzegedeelte Humane wetenschappen Economie-wiskunde Economie-moderne talen Wetenschappen-wiskunde Latijn-Grieks Latijn-wiskunde Grieks-wiskunde Moderne talen taal & communicatie-
wetenschappen
Totaal 32 33 32 32 33 33 33 32 32

5 ASO

Basisvorming Humane
weten-
schappen
Economie-
wiskunde
Economie-
moderne
talen
Weten-
schappen
-wiskunde
Latijn-
Grieks
Latijn-
wiskunde
Grieks-
wiskunde
Moderne
talen
taal & communicatie-
wetenschappen
Levens-
beschouwing
2 2 2 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke
opvoeding
2 2 2 2 2 2 2 2 2
aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1
geschiedenis
en burgerschap
2 2 2 2 2 2 2 2 2
artistieke
expressie
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Engels 2 2 3 2 2 2 2 4 4
Frans 3 3 4 3 3 3 3 4 4
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4
wiskunde 3 6 3 6 3 6 6 3 3
biologie 1 2 1 1
chemie 2 2 2 2
fysica 2 2 2 2
STEM 2
natuur-
wetenschappen
2 2 2 2 2
Specifiek
gedeelte
Humane
weten-
schappen
Economie-
wiskunde
Economie-
moderne
talen
Weten-
schappen-
wiskunde
Latijn-
Grieks
Latijn-
wiskunde
Grieks-wiskunde Moderne
talen
Taal &
communicatie-
weten-
schappen
economie
en bedrijfs-
wetenschappen
4 4
kunst-
beschouwing
1 1
filosofie 2
gedrags-
wetenschappen
3
cultuur-
wetenschappen
2
Latijn 4 4
Grieks 4 4
Duits 2 2 2
taal-
weten-
schappen
1 1
communicatie-
weten-
schappen
2
Spaans 2
OZC 1
etwinning 1 1 1 1
MENTI 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Keuze-
gedeelte
Humane
weten-
schappen
Economie-
wiskunde
Economie-
moderne
talen
Weten-
schappen
-wiskunde
Latijn-
Grieks
Latijn-
wiskunde
Grieks-
wiskunde
Moderne
talen
Taal &
communicatie-
weten-
schappen
Totaal 32 33 32 32 33 33 33 32 32
het Atheneum GO!Next

Adres

Capucienenstraat 28
3500 Hasselt

Contactgegevens

v.oeyen@hetatheneumhasselt.be
011/28 64 40

Volg ons

Scroll naar boven
Scroll to Top