Studieaanbod 4e jaar

4 ASO

Talen Economische wetenschappen Humane wetenschappen Latijn Latijn-Grieks Natuur
wetenschappen
Nederlands 4 4 4 4 4
Frans 3 3 3 3 3
Engels 3 3 3 3 3
Grieks 3
Latijn 4 4
Duits
Wetenschappen Economische wetenschappen Humane wetenschappen Latijn Latijn-Grieks Natuur
wetenschappen
Wiskunde 5 4 5 5 5
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1
Biologie 1 1 1 1 2
Chemie 1 1 1 1 2
Fysica 1 1 1 1 2
Labovaardigheden + ICT 1
Mens en Maatschappij Economische wetenschappen Humane wetenschappen Latijn Latijn-Grieks Natuur
wetenschappen
Geschiedenis 2 2 2 2 2
Economie 4
ArtCult 1 1 1 1 1
Gedrags- en sociale wetenschappen 3
Filosofie 1
Esthetica 1
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2
Levensbeschouwing 2 2 2 2 2

NEXT LEVEL GRENSVERLEGGERS

STEAM
Code-it
CreaArt
Grafische vormgeving
Moderne talen
Moderne vreemde taal
Creatief met taal
Puur cultuur
Economie en maatschappij
Ontwikkelingspsychologie
Greendeal
Charity Goals

4 ASO

Talen Econ.
wetensch.
Humane
wetensch.
Latijn Latijn-Grieks Natuur
wetensch.
Nederlands 4 4 4 4 4
Frans 3 3 3 3 3
Engels 3 3 3 3 3
Grieks 3
Latijn 4 4
Duits 2
Weten-
schappen
Econ.
wetensch.
Humane
wetensch.
Latijn Latijn-Grieks Natuur
wetensch.
Wiskunde 5 4 5 5 5
Aardrijks
-kunde
1 1 1 1 1
Biologie 1 1 1 1 2
Chemie 1 1 1 1 2
Fysica 1 1 1 1 2
Labo-
vaardig-
heden
+ ICT
1
Mens en
Maat-
schappij
Econ.
wetensch.
Humane
wetensch.
Latijn Latijn-Grieks Natuur
wetensch.
Geschiedenis 2 2 2 2 2
Economie 4
ArtCult 1 1 1 1 1
Gedrags- en
sociale
wetensch.
3
Filosofie 1
Esthetica 1
Lichamelijke
opvoeding
2 2 2 2 2
Levens-
beschouwing
2 2 2 2 2

NEXT LEVEL GRENSVERLEGGERS

STEAM
Code-it
CreaArt
Grafische vormgeving
Moderne talen
Moderne vreemde taal
Creatief met taal
Puur cultuur
Economie en maatschappij
Ontwikkelingspsychologie
Greendeal
Charity Goals
het Atheneum GO!Next

Adres

Capucienenstraat 28
3500 Hasselt

Contactgegevens

v.oeyen@hetatheneumhasselt.be
011/28 64 40

Volg ons

Scroll to Top
Scroll to Top