Ons team

TEAM

Het atheneum bestaat uit een directieteam, coördinatoren, leerlingenbegeleiders, leerkrachten en een ploeg van administratieve en ondersteunende personeelsleden.

VANESSA OEYEN – wnd. directeur

“In een samenleving die voortdurend verandert, vind ik het belangrijk dat onze school jongeren opleidt tot personen die op een kritische, creatieve en maatschappelijk relevante manier kunnen handelen en participeren in deze maatschappij.

Ik streef naar kwaliteitsvol onderwijs in een brede open school die zich onderdompelt in haar culturele, sociale en economische omgeving. Onze school omarmt diversiteit als een uitdaging én als opportuniteit.

Een open en transparante communicatie is voor mij een topprioriteit. Enkel op deze manier kan vertrouwen groeien tussen alle belanghebbenden: ouders, leerlingen, leerkrachten, enz…”

Je kan een afspraak maken via:

 • smartschool
 • e-mailadres: v.oeyen@ka1hasselt.be
 • telefoon: 011/28.64.45

RITA DREES – Adjunct-directeur

 

Je kan een afspraak maken via:

 • smartschool
 • e-mailadres: r.drees@ka1hasselt.be
 • telefoon:011/28.64.47

 

AN BLOEMEN – Leerlingenbegeleider eerste graad

 

“In onze school is elke leerling een VIP. Mijn deur staat altijd open voor leerlingen (en hun ouders) met schoolse, psycho-sociale en/of familiale problemen. Ik wil voor hen een luisterend oor zijn en ondersteuning bieden in samenwerking met het schoolteam, CLB en externe hulpverlening zodat elke leerling zich in onze school thuis kan voelen.”

Je kan An bereiken via:

 • smartschool
 • e-mail: a.bloemen@ka1hasselt.be
 • telefoon: 011/28.64.40

 

HILDE CALUWAERTS – Leerlingenbegeleider en leerlingensecretariaat tweede graad

“Ik tracht ondersteuning te bieden bij schoolse problemen (leerbeperkingen, motivatie, ziekte, kleine ruzietjes, …), psycho-sociale of familiale problemen. Daarvoor sta ik in nauw contact met het CLB, onze collega’s en externe hulpverlening. Doel is het beste uit elke leerling te halen en vooral het welbevinden te verhogen, ook op school”.

Je kan Hilde bereiken via:

KATRIEN KLAPS – Leerlingenbegeleider derde graad 

 

 Je kan Katrien bereiken via:

 • smartschool
 • e-mailadres: k.klaps@ka1hasselt.be
 • telefoon: 011/28.64.40

 

INGRID JAENEN – Leerlingensecretariaat

 

Ingrid staat samen met Hilde Caluwaerts in voor de leerlingenadministratie. Ziektebriefjes, middagpasjes, EHBO, rapporten, afwezigheden, …deze dames regelen het allemaal!

 

EVY FOSSION – Boekhouding 

Evy staat in voor de boekhouding. Heb je vragen over de schoolfactuur of andere financiële vragen dan kan je steeds bij haar terecht.

 

SAM COENEGRACHTS – Coördinator logistieke ondersteuning

Bij Sam kan je terecht met al je vragen over Smartschool en andere praktische vragen in verband met de schoolorganisatie.

Je kan hem bereiken via:

 • smartschool
 • e-mailadres: s.coenegrachts@ka1hasselt.be
 • telefoon: 011/28.64.40

 

het atheneum hasselt - Cappucienenstraat 28 - 3500 Hasselt