Schoolraad

Onze schoolraad kent een lange traditie van engagement en verbondenheid met onze school. Vele leden zijn oud-leerlingen, oud-bestuurders of via een andere manier intens verbonden aan onze school. Met deze geëngageerde ploeg zitten we regelmatig samen om vele thema’s, zoals de jaarkalender of de begroting, te bespreken.

Zoals het decreet het oplegt, is de schoolraad samengesteld uit:

  • 3 leden verkozen uit het personeel: Jan Lagrain, Caroline Erckens en Kevin Steegmans
  • 2 leden gecoöpteerd uit lokale, economische en culturele milieus: Marc Meus en Annemie Skopinski, tevens voorzitter van de schoolraad
  • 3 leden uit door en uit de ouders: Nathalie Warants, Kathleen Leus en Beatrijs Machiels
  • 2 leden aangewezen door de leerlingenraad of verkozen door de leerlingen: Abdellah Laghmouch en Ortwin Reynders
  • Directeur: Vanessa Oeyen

De schoolraad kan gecontacteerd worden op volgend e-mailadres: srkavv@gmail.com

het atheneum hasselt - Cappucienenstraat 28 - 3500 Hasselt