Aanbod 3de graad

Aanbod en visie 3de graad 

Voorbereiden op hoger onderwijs – talenten verdiepen – ontwikkelen tot jong volwassenen

Als ultieme manier om de leerlingen voor te bereiden op Hoger Onderwijs, is er gekozen  voor een uniek systeem: de leerplannen van de 3de graad zijn opgedeeld in 6 afzonderlijke delen; de zogeheten modules. Om aan de eindmeet van de 3de graad ASO te komen, heeft de leerling de 6 modules met succes doorwandeld. Na elke module, valt er een evaluatieperiode. De evaluatievormen zijn ook afgestemd op het Hoger Onderwijs van nu: schriftelijke examens, mondelinge verdedigingen, groepswerk,.. elke evaluatievorm komt aan bod zodanig dat de leerling met een breed repertoire onze schoolbanken verlaat.

Indien de leerling niet slaagt op één of meerdere vakken, kan hij/zij  gebruik maken van het creditsysteem. De leerling krijgt 10 credits per graad. Bij het inzetten van deze credit, komt er een remediëringstraject – begeleid door de trajectbegeleider- en volgt het herkansingsmoment in samenspraak met de leerling en de leerkracht. Op deze manier leren we enerzijds de leerling zijn verantwoordelijkheid te nemen, anderzijds zorgen we er als school voor dat het curriculum maximaal wordt bereikt en bovendien krijgen de leerlingen – net als in het Hoger Onderwijs- een kans om zich opnieuw te bewijzen. Deliberatie van de graad vindt plaats op het einde van het 6de jaar. De inspanningen van de gehele 2 jaar worden dan bekeken; niet enkel van één jaar. Zowel voor sterke als minder sterke leerlingen heeft dit als voordeel dat het tempo van de leerling gerespecteerd wordt en dat er een inspanning over de 2 schooljaren wordt gevraagd. De delibererende klassenraad oordeelt dan over een langer leerproces en heeft meer data om mee te nemen in haar beraadslaging.

Buiten het kerncurriculum dat modulair wordt gerealiseerd heeft de leerling van de 3de graad de keuze om 6 zaken vrij te kiezen. We bieden ateliers aan die verdiepen op volgende thema’s:

Voorbereiding HO Persoonlijke ontwikkeling Exploratie andere richtingen/uitdieping/ remediëring
Mini-onderneming Gezondheid Spaans
Lineaire transformaties Drama Apps
Rechten* Muziek Bijwerking wiskunde
Sociale wetenschappen Buitenlandse reis voorbereiden* Academisch taalgebruik
Leren leren* De wereld van de cinema Zweeds
Immunologie Sociale stage Psychologie
Filosofie MOS Wetenschappen in het dagelijks leven
Journalistiek* Actua op maat van jongeren Duits
Verklarende statistiek Sporten ICT
Voorbereiding toelatingsexamens Ethiek Italiaans
Logica Kunst Mini-onderneming
Mechanica    
Electronica    

*voor deze ateliers werken we samen met PXL zodanig dat de leerlingen kunnen proeven van de leeromgeving en aanpak van het HO.

De leerling kiest per module uit deze ateliers en doorloopt over een traject van 2 jaar dus 6 ateliers. De ateliers hebben tot doel de leerlingen voor te bereiden op het HO, te exploreren naar andere studierichtingen of te werken aan verdere persoonlijke ontwikkeling. Indien de leerling achterstand oploopt in het kerncurriculum, dan heeft hij/zij de keuze om te remediëren in plaats van een atelier te volgen; dit gebeurt in samenspraak met de trajectbegeleider. Voor leerlingen die een extra uitdaging zoeken hebben we heel wat uitdagende ateliers en kunnen zij in het 6de al vakken volgen in het HO en dit in samenwerking met PXL (Smart Start@PXL: http://www.pxl.be/Pub/Toekomstige-studenten/Toekomstige-studenten-Studie-kiezen/SmartStart.html) of andere instellingen van het HO.

Unknown

Tijdens het schooljaar worden op verschillenden tijdstippen gastsprekers uitgenodigd uit verschillende velden. Op deze manier bereiden we de leerlingen voor op de academische wereld en zijn aanpak. Samen met het CLB en het team van de 3de graad wordt er vanaf het 5de systematisch en opbouwend gewerkt rond studiekeuze zodanig dat wanneer de leerlingen hier de banken verlaten, ze weten waarvoor ze kiezen. Dit traject gaat van het bezoeken van hogescholen tot universiteiten, workshops, proeven van het HO tot een “week van het Hoger Onderwijs” allemaal zodanig dat de leerlingen alle nodige praktische en inhoudelijke informatie krijgen die hun de juiste keuze gaan doen laten maken.

Lessentabel

3de graad

het atheneum hasselt - Cappucienenstraat 28 - 3500 Hasselt