Aanbod 3de graad

LESSENTABEL

Als ultieme manier om de leerlingen voor te bereiden op hoger onderwijs, is er gekozen  voor een modulair systeem met graadevaluatie. Dit heeft als voordeel dat we flexibel kunnen inspelen op leerlingenkenmerken.

Elke graad wordt opgedeeld in 6 periodes van ongeveer 10 weken. Deze periodes vormen afgesloten gehelen. Nadien volgt een evaluatie. Elke periode is gelijkwaardig in de evaluatiecyclus. De eindbeoordeling/ attestering van de leerling (=deliberatie) gebeurt op het einde van elke graad.

De evaluatievormen zijn ook afgestemd op het hoger onderwijs van nu: schriftelijke examens, mondelinge verdedigingen, groepswerk, portfolio’s, wetenschappelijke verslagen… elke evaluatievorm komt aan bod zodanig dat de leerling met een breed repertoire onze schoolbanken verlaat. Bovendien wordt de nodige aandacht besteed aan het verwerven van academische vaardigheden, zowel binnen elk vak als in een keuze-atelier.

Indien de leerling niet slaagt op één of meerdere vakken, kan hij/zij  gebruik maken van het creditsysteem. De leerling krijgt 10 credits per graad. Bij het inzetten van deze credit, komt er een remediëringstraject – begeleid door de trajectbegeleider – en volgt het herkansingsmoment in samenspraak met de leerling en de leerkracht. Op deze manier leren we enerzijds de leerling zijn verantwoordelijkheid te nemen, anderzijds zorgen we er als school voor dat het curriculum maximaal wordt bereikt. Bovendien krijgen de leerlingen – net als in het hoger onderwijs – een kans om zich opnieuw te bewijzen. Zowel voor sterke als minder sterke leerlingen heeft dit als voordeel dat het tempo van de leerling gerespecteerd wordt en dat er een inspanning over de 2 schooljaren wordt gevraagd. De delibererende klassenraad oordeelt dan over een langer leerproces en heeft meer data om mee te nemen in haar beraadslaging.

De leerlingen staan voor een belangrijke keuze in hun onderwijsloopbaan en we trachten hen hier zo goed mogelijk in te begeleiden.

De ateliers in het complementair gedeelte zijn opgedeeld in 3 categorieën: voorbereiden op verder studeren, andere studiedomeinen exploreren en persoonlijke ontwikkeling.

Volgende ateliers worden aangeboden tijdens het schooljaar 2018-2019:

 • Ondernemerschap: opstarten Pop-up
 • Immunologie en homeostase
 • Beeldende kunst
 • Psychologie
 • Sport
 • Italiaans
 • Verdieping wiskunde
 • Literatuur
 • Apps
 • Rechten
 • Voorbereiding toegangsexamen geneeskunde/tandarts/ijkingstoets ingenieur
 • Multicultureel erfgoed
 • Sociale stage (non-profitorganisaties)
 • Journalistiek
 • Academische vaardigheden – studiekeuzebegeleiding
 • Workshop PXL-IT
 • Onderwijs
 • Drama
 • Eventmanagement
 • Anatomie

 

Andere initiatieven: bezoeken van de SID-in, kennismaken met verschillende hogescholen en universiteiten, afnemen van de Columbustest …

 

Excellerende leerlingen hebben ook de mogelijkheid om een opleidingsonderdeel van de hogeschool op te nemen.

De leerlingen van de 3de graad krijgen, als adolescenten, meer autonomie en verantwoordelijkheid. Zo beschikken ze over een eigen ontspanningsruimte die ze zelf inrichten en onderhouden. Ze hebben hun eigen leerlingenraad, het presidium, dat de organisatie van allerhande activiteiten en projecten op zich neemt. Ook het meter- en peterschap over de eerstejaars behoort tot hun verantwoordelijkheden en draagt bij tot hun welbevinden.

Met de traditionele Romereis sluiten de zesdejaars hun loopbaan in het secundair op een onvergetelijke manier af.

het atheneum hasselt - Cappucienenstraat 28 - 3500 Hasselt