Aanbod 1ste graad

LESSENTABEL

GRENSVERLEGGERS

In onze brede eerste graad verleggen we samen onze grenzen. We gaan op zoek naar jouw talenten en interesses. In heterogeen samenstelde groepen proef je van 6 studiedomeinen zodat je op het einde van de eerste graad klaar bent om de juiste studierichting te kiezen. Tijdens dit verkenningstraject hechten we veel belang aan leren leren en is er ruimte om te differentiëren en te excelleren.

 

TRADITIONEEL INNOVATIEF

We streven naar kwalitatief traditioneel onderwijs waar op een interactieve manier wordt les gegeven in krachtige leeromgevingen binnen of buiten de school. De leraar is niet alleen expert in zijn vak maar ook je coach. Hij begeleidt je doorheen je verkenningstraject. Via projecten zoals internationalisering verleggen we onze grenzen en worden we echte wereldburgers.

 

GRAADEVALUATIE

We creëren voldoende ruimte om alle eindtermen te bereiken en je klaar te stomen voor de tweede graad. Een echte deliberatie vindt pas plaats op het einde van het tweede leerjaar. Op dat moment ben je klaar om de juiste keuze te maken.

 

WARME OVERDRACHT BASISSCHOOL NAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

De leerlingen zullen vanaf de eerste dag warm en veilig opgevangen worden op onze school. In de eerste week van september organiseren we onthaaldagen waarbij we onze nieuwe leerlingen de ruimte geven om projectmatig de school, het leerkrachtenteam en elkaar te leren kennen. De leerlingen krijgen tijdens de onthaaldagen een peter of meter uit het 6de jaar toegewezen die zich ontfermt over hem/haar. Nadien worden ook de ouders uitgenodigd om de school (verder) te leren kennen en krijgen zij (de eerste) tips mee om het leerproces vanaf dag 1 mee optimaal te begeleiden.

Tijdens het schooljaar plannen we ook heel wat activiteiten om het teamgevoel te vergroten zoals de klasdag, de sportdag, de GWP’s (bv. uitstap naar Luxemburg), culturele projecten en extra-murosactiviteiten. Op onze Facebook-pagina vind je wekelijks updates van de activiteiten die zich op school afspelen. Op het einde van de eerste graad zijn de leerlingen helemaal klaar om de stap naar de (grotere) tweede graad te nemen.

het atheneum hasselt - Cappucienenstraat 28 - 3500 Hasselt