Aanbod 1ste graad

LESSENTABEL

 

Alle leerlingen van het eerste leerjaar krijgen 28 uur basisvorming. In het keuzegedeelte kunnen zij kiezen tussen enerzijds Latijn of anderzijds leren leren en talentateliers.

 

LEREN LEREN

In het eerste leerjaar (1A) hebben we, naast de vakgebonden leerbegeleiding door de vakleerkracht gekozen voor 1 lesuur leren leren per week. In dit leeratelier oefenen de leerlingen een aantal studietechnieken in, leren ze samen een studie- en examenplanning op(te)maken en is er ruimte voor remediëring. In het tweede leerjaar (2A) is deze leerbegeleiding meer geïntegreerd in de vakken.

ATELIERS

Vanaf het eerste leerjaar hebben we reeds aandacht voor het studiekeuzeproces van de leerlingen. Door middel van talentateliers krijgen ze de kans om te proeven van verschillende studiedomeinen: taal & cultuur, STEM, economie en organisatie, maatschappij en welzijn, sport, voeding & horeca.

Volgende ateliers worden tijdens het schooljaar 2018-2019 georganiseerd:

  • STEM
  • Burgerschap
  • Cultuur
  • Voeding & sport
  • Economie en organisatie
  • Welzijn

De leerlingen Latijn hebben deze optie niet, maar kunnen in de studiebegeleiding op een 8ste uur terecht indien zij interesse hebben voor de inhoud van het leeratelier.

Digitale geletterdheid is anno 2018 een belangrijke sleutelcompetentie. Daarom hebben we ervoor gekozen om iedere leerling 1 uur ICT-vaardigheden aan te bieden.

WARME OVERDRACHT BASISSCHOOL NAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

De leerlingen zullen vanaf de eerste dag warm en veilig opgevangen worden op onze school. In de eerste week van september organiseren we onthaaldagen waarbij we onze nieuwe leerlingen de ruimte geven om projectmatig de school, het leerkrachtenteam en elkaar te leren kennen. De leerlingen krijgen tijdens de onthaaldagen een peter of meter uit het 6de jaar toegewezen die zich ontfermt over hem/haar. Nadien worden ook de ouders uitgenodigd om de school (verder) te leren kennen en krijgen zij (de eerste) tips mee om het leerproces vanaf dag 1 mee optimaal te begeleiden.

Tijdens het schooljaar plannen we ook heel wat activiteiten om het teamgevoel te vergroten zoals de klasdag, de sportdag, de GWP’s, culturele projecten en extra-murosactiviteiten. Op onze Facebook-pagina vind je wekelijks updates van de activiteiten die zich op school afspelen. Op het einde van de eerste graad zijn de leerlingen helemaal klaar om de stap naar de (grotere) tweede graad te nemen.

het atheneum hasselt - Cappucienenstraat 28 - 3500 Hasselt