Aanbod 1ste graad

LESSENTABEL

 

Beschikbaar vanaf vrijdag 18/01/2019

Alle leerlingen van het eerste leerjaar krijgen 27 uur basisvorming. In het keuzegedeelte kunnen zij kiezen tussen enerzijds Latijn en/of een waaier aan ateliers waar we de leerlingen laten proeven van de verschillende studiedomeinen die aan bod komen in de tweede graad.

 

LEREN LEREN

In het eerste leerjaar (1A) hebben we, naast de vakgebonden leerbegeleiding door de vakleerkracht gekozen voor 1 lesuur leren leren per week. In dit leeratelier oefenen de leerlingen een aantal studietechnieken in, leren ze samen een studie- en examenplanning op(te)maken en is er ruimte voor remediëring. We gaan dieper in op wie ze zijn, wat hun talenten zijn en wat ze graag doen. In het tweede leerjaar (2A) is deze leerbegeleiding meer geïntegreerd in de vakken.

ATELIERS

Vanaf het eerste leerjaar hebben we reeds aandacht voor het studiekeuzeproces van de leerlingen. Door middel van talentateliers krijgen ze de kans om te proeven van verschillende studiedomeinen: taal & cultuur, STEM, economie en organisatie, maatschappij en welzijn, sport, kunst en creatie.

Volgende ateliers worden tijdens het schooljaar 2019-2020 georganiseerd:

  • Taal & cultuur: eTwinning, communicatieve vaardigheden Frans
  • STEM
  • Kunst en creatie
  • Sport
  • Economie en organisatie
  • Maatschappij en welzijn

 

WARME OVERDRACHT BASISSCHOOL NAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

De leerlingen zullen vanaf de eerste dag warm en veilig opgevangen worden op onze school. In de eerste week van september organiseren we onthaaldagen waarbij we onze nieuwe leerlingen de ruimte geven om projectmatig de school, het leerkrachtenteam en elkaar te leren kennen. De leerlingen krijgen tijdens de onthaaldagen een peter of meter uit het 6de jaar toegewezen die zich ontfermt over hem/haar. Nadien worden ook de ouders uitgenodigd om de school (verder) te leren kennen en krijgen zij (de eerste) tips mee om het leerproces vanaf dag 1 mee optimaal te begeleiden.

Tijdens het schooljaar plannen we ook heel wat activiteiten om het teamgevoel te vergroten zoals de klasdag, de sportdag, de GWP’s (bv. uitstap naar Luxemburg), culturele projecten en extra-murosactiviteiten. Op onze Facebook-pagina vind je wekelijks updates van de activiteiten die zich op school afspelen. Op het einde van de eerste graad zijn de leerlingen helemaal klaar om de stap naar de (grotere) tweede graad te nemen.

het atheneum hasselt - Cappucienenstraat 28 - 3500 Hasselt